Списание “E&M SMART EDUCATION” e международно научно списание за световния елит. То отразява световните тенденции за развитие на образование, което е иновативно, изпреварващо изискванията на устойчивото развитие на природата, обществото, икономиката с хоризонт до края на настоящия век и с насоки прехода от 2000 към 3000 години.

Статиите и други материали в списанието са предназначени да изпреварват потребностите на устойчивото развитие в природата, обществото, икономиката. Целта е да се използват възможностите, които предоставя новата фундаментална наука информатиката за системни иновации, да подобряват качеството на образованието. А именно, когато го направят масово, но индивидуално, с помощта на информационно комуникационните технологии, при това с участието на по-широк кръг автори от различни краища на света. По същество се извършва преход от традиционното през електронното към интелигентното образование. И то вече създава интелигентен дом, интелигентна икономика, интелигентна администрация, интелигентна международна, вътрешна, а и на отделния човек лична сигурност.

Международно научно списание за световния елит “E&M smart education” ISSN: 2603-3887
Главен Редактор: академик, професор GrandPhD Асен Богданов.
Издава: Обществена Академия за Наука, Образование, Култура СНЦ
Адрес на издателството: пл. Славейков №11, ет 4, София 1000, България
тел: +359888 605 493; e-mail: oanok.bulgaria@gmail.com