СЪДЪРЖАНИЕ No 3, 2018

Съдържание 1-2
уводна статия
Държавна научна, културна –образователна политика на различни равнища на управлениеакад. Асен Богданов
3-5
РУБРИКА „ИНТЕЛИГЕНТНА СИГУРНОСТ“
Иновативното образование днес - залог за сигурност в бъдещето – част 3акад. Наско Рафаилов
6-10
Усилените свободни софтуерни лицензи като фактор за информационната сигурностАдриан Н. Илиев
11-17
РУБРИКА „ИНТЕЛИГЕНТНА ИКОНОМИКА“
Основни насоки на дейността на КАМАРА на създатели на зелен транспорт в България (www.Electrictowncars.com)чл. кор. Стойчо Симов
18-24
РУБРИКА „МЕТОДОЛОГИЯ“
Преподавателят – учен, педагог, политикпроф. Иван Величков
25-34
Самооценяването и неговата роля в учителската професионална дейност
Л.З. Цветанова-Чурукова, доктор на педагогическите науки, доцент Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград (България) и М. Борисова – учител в I-во осн. у-ще „Св. Св. Кирил и Методий“ Гоце Делчев (България)
35-45
Дигитален час във втори класКрасимира Стоилова Спасова, редовен докторант в ЮЗУ „Н. Рилски”, гр. Благоевград (България)
46-54
Методът на решетката като средство за усвояване на извън таблично умножение от учениците в началните класовеВ.И. Чилева, Югозападен университет „Неофит Рилски“
55-61
Приложение на образователните софтуери в обучението по български език и литература в началното училищеИва Стаменова, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград
62-67
Осмо СУ „Арсени Костенцев” – традиция, иновации, творчески дух в обучението чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методиАвтори: Рая Барбулска – заместник -директор учебна дейност и Милена Бирова – старши учител
68-70
РУБРИКА „ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА“
Образование для будущего: новый этап развития науки о культуреакадемик РАН Колин, Константин Константинович
71-84
Гносеологическое понимание сущности процесса обучения в исследованиях С. П. БарановаА. Ж. Овчинникова, профессор, доктор педагогических наук, Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского (Россия)
85-90
FUTURE OF THE SILICON VALLEY, OUR CULTURE, AND EDUCATIONacad. Bakhmutsky
91-96
Стенограмма заседания Совета по науке и образованию при Президенте России от 27.11.2018 г. http://www.kremlin.ru/events/president/news/59416 - Отново за подходите и ролята на държавата за развитието на науката и образованието – един друг реален дискурс на тематиката.
97-124
Коментар относно формиране на научно-техническа и образователна политикаакад. Асен Богданов
125
РУБРИКА „ДИСКУСИОНЕН КЛУБ“
Дефицит информации и «бумажный геноцид»: социологический взгляд на информационные потоки в российской системе образования - А.М. Осипов, П. А. Бояджиева, Н. А. Матвеева
126-140
Учител или писарВместо коментар – Публикация във Фейсбук група „ПЕДАГОЗИ“
141-142
Коментардоц. д. п. н. Лидия Цветанова-Чурукова
143
РУБРИКА „ЗДРАВЕ, МЕДИЦИНА, ДЪЛГОЛЕТИЕ“
Професор Връбка Орбецова на 80 години
144-146
Човекът автоматизирана системаБожидар Даскалов
147-156
Научни съобщения
Научно съобщение Проф. Иван Величков
157-158
Информация за дистанционно проведената в ЮЗУ „Неофит Рилски“ на 30 ноември 2018 г., Факултет по педагогика III Международна научно-практическа конференция: «Гносеологически основи на образованието»
159-165