За повече информация:
акад., проф., Grand PhD Асен Богданов
еmail: oanok.bulgaria@gmail.com
тел. +359 888 605 493
  Обратна връзка  
Име:
Email:
Текст:

Издателско каре
Международно научно списание за световния елит “E&M smart education” ISSN: 2603-3887
Главен Редактор: академик, професор GrandPhD Асен Богданов.
Издава: Обществена Академия за Наука, Образование, Култура СНЦ
Адрес на издателството: пл. Славейков №11, ет 4, София 1000, България
тел: +359888 605 493; ел поща: oanok.bulgaria@gmail.com